O STRIPFORUMu

O STRIPFORUMu

Pozdrav stripoljupcima, ma gdje god bili!

Konstatiramo: hrvatska strip-scena odnedavno je proširena još jednim krugom prijatelja „devete umjetnosti“! Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba od 6. ožujka 2007. registrirana je i stekla pravnu osobnost Udruga prijatelja stripa STRIPFORUM (na engleskom Association of Comic Strip Friends STRIPFORUM) , upisana je u Registar udruga pod brojem 21005252.

Nešto o ciljevima Udruge (Statut, čl. 6)

STRIPFORUM  je osnovan u cilju promicanja strip umjetnosti, čuvanja tradicije, posebice nacionalnog stripa, jačanja kulturnog, medijskog i javnog interesa za strip, informiranja prijatelja i javnosti o stripu, povezivanja kolekcionara i prijatelja stripa, unapređenja stvaralaštva stripa, analitičko i znanstveno vrednovanje strip stvaralaštva, publiciranje stripova i teorijskih pregleda o stripu.

Djelatnost udruge (Statut, čl. 6)

 • Programsko povezivanje i suradnja pojedinaca i različitih skupina koje vole i štuju umjetnost stripa s namjerom formiranja scene koja bi pokrivala područje kulture strip-umjetnosti i područja interesa mladih putem organiziranja kulturnih događaja u vezi sa stripom čiji su nositelji članovi Udruge
 • Organiziranje izložbi , predavanja, tribina, radionica, seminara, konferencija, i sličnih skupova u vezi sa stripom
 • Suradnja sa sličnim udrugama i suradnja sa svim sličnim grupama i udrugama u Hrvatskoj i svijetu
 • Prikupljanje strip izdanja, novina, publicistike u svezi sa stripom, strip uradaka, te drugih dokumenata i materijala u svezi sa strip stvaralaštvom, autorima, crtačima, scenaristima, urednicima i teoretičarima stripa
 • Povezivanje ljubitelja i kolekcionara stripa
 • Izdavanje publikacija iz područja djelatnosti STRIPFORUM-a poput knjiga, časopisa, biltena („newslettera“), video zapisa, CD romova s tematikom vezanom za ostvarivanje ciljeva udruge i djelatnosti, a u skladu s posebnim zakonskim popisima
 • Informiranje javnosti o djelatnostima i projektima udruge

Osobna iskaznica Udruge (podaci iz rješenja o registraciji)

 • Udruga djeluje na području Republike Hrvatske
 • Sjedište Udruge: Zagreb, Vladimira Ruždjaka 21
 • Za zastupanje Udruge ovlašteni su: Mladen Novaković, predsjednik, Igor Barišić, dopredsjednik, Sandra Joka, tajnica
 • Statut Udruge, usvojen na osnivačkoj sjednici Udruge, u skladu je s odredbama Zakona o udrugama
 • Bankovni broj

Članovi Udruge (Statut, čl. 7 i 9)

Članom STRIPFORUM-a može postati  svaka fizička i pravna osoba.
Članovi STRIPFORUM-a imaju pravo:

 • Sudjelovati u aktivnostima Udruge
 • Biti informirani o radu STRIPFORUM-a
 • Birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge

Tijela upravljanja

Tijela upravljanja STRIPFORUM-om su:

 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

Skupštinu čine svi članovi STRIPFORUM-a
Skupština (između ostalog) bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednika i tajnika, donosi i mijenja Statut, daje smjernice za rad STRIPFORUM-a.

Na znanje!

Sve informacije o Udruzi, o mogućnostima učlanjenja, planovima rada, pravima i dužnostima članova, mogućoj suradnji, kao i primjerak s cjelovitim tekstom Statuta STRIPFORUMA, mogu se dobiti na adresi: STRIPFORUM, Zagreb, Vladimira Ruždjaka 21, telefon/fax: 01 604 3883, e-mail: stripforum@stripforum.hr  ili na www.stripforum.hr.

Riječ, dvije o realizaciji programa

Dakako, bilo bi nerealno očekivati da će se izloženi program djelatnosti STRIPFORUMA (vidi prethodno citirani čl. 6 Statuta), sam po sebi vrlo širok, provoditi jednako intenzivno u svakom trenutku i u svim pojedinostima. Rad STRIPFORUMA realno će se ostvarivati praksom malih koraka – što znači da će se pojedine zamisli i akcije ostvarivati postupno, u skladu (1) s trenutnom zainteresiranošću, spremnošću na rad i vremenskim mogućnostima pojedinih članova, te (2) materijalno-tehničkim mogućnostima same Udruge.
Pojedini član Udruge ili više njih mogu u bilo kojem trenutku inicirati neki projekt ili akciju i, ukoliko se to uklapa u program i mogućnost Udruge, u suradnji s programskim odborom poraditi na njihovoj realizaciji.
Programski odbor, tijelo fleksibilnog sastava (kojemu se mogu priključiti svi zainteresirani za rad), kao kreativni nosilac programa, inicira, pokreće, odabire i uređivački priprema pojedine projekte i akcije, te objedinjuje društvene aktivnosti Udruge.
Opće smjernice rada i okvirni program djelatnosti za određeni period, donosi skupština, kao najviše tijelo upravljanja.
Ostala službeno izabrana tijela upravljanja – predsjednik, dopredsjednik, tajnik – osim što predstavljaju Udrugu prema javnosti, te snose pravnu, moralnu i materijalnu odgovornost za rad Udruge, osiguravaju materijalno-tehničke uvjete za ostvarivanje programa te u praksi preuzimaju ulogu servisiranja sadržaja koje projektiraju skupština i programski odbor.4

Podijelite ovo:

0 comments on “O STRIPFORUMuAdd yours →

Odgovori